Offerte en verloop na aanmelding

U kunt om een offerte of een voorlopige offerte vragen.

Voor het opmaken van een offerte hebben wij relevante dossierinformatie nodig.

Voor het opmaken van een voorlopige offerte voldoet een korte casusomschrijving.

Aan de voorlopige offerte kunnen geen rechten worden ontleend.

Voordat wij kunnen starten met het onderzoek ontvangen wij graag:

  • een ingevuld aanmeldformulier t.b.v. de onderzoeksdomeinen
  • een overzicht met alle contactgegevens (adressen en telefoonnummers) van betrokkenen,
  • inclusief alle pleegouders en de scholen van de kinderen (en contactpersonen), indien van toepassing.
  • relevante dossierinformatie

Het onderzoeksrapport zal binnen een afgesproken termijn aan de opdrachtgever worden toegezonden, indien en nadat akkoord is verleend op de offerte en de benodigde gegevens in ons bezit zijn.

De onderzoeksuitkomsten zullen eerst met betrokkenen worden besproken. Zij krijgen hierna inzage in de conceptrapportage en krijgen de mogelijkheid binnen de gangbare termijn hierop te reageren. Daarna zal het rapport naar de opdrachtgever gezonden worden.

Kwaliteitstoetsing van het onderzoek/de onderzoeksrapportage vindt intern plaats – en ingeval van bemiddeling door het NIFP – door het NIFP.  Dit is om de onafhankelijkheid van het onderzoek te waarborgen.

Wij houden ons aan de richtlijnen van onze beroepscode (NIP, NVO) en aan de richtlijnen van het NIFP. Tevens conformeren wij ons aan het klachtenreglement van het NIFP.

Zie voor de beroepscodes en het klachtenreglement de volgende links: