Home

Welkom op de website van FORMAAT!

Soms is het nodig dat onafhankelijke onderzoekers van buiten de eigen instelling met een deskundige blik naar een casus kijken. Om een samenwerkingsrelatie met het cliëntsysteem te verbeteren. Of omdat de rechtbank een beslissing moet nemen. Soms is een breekijzer nodig, of een frisse wind. Hiervoor is veel deskundigheid nodig.

FORMAAT is een samenwerkingsverband tussen vijf deskundigen die allen jarenlang ervaring hebben met diagnostiek en behandeling binnen de jeugdzorg, de jeugd-ggz, justitiële jeugdinrichtingen en de geïndiceerde jeugdzorg.

Diagnostiek en advisering in complexe casuïstiek is wat ons bindt en waar we in uitblinken. Door samen te werken zijn we efficiënter en kunnen wij onze expertise steeds verder vergroten.

Welkom bij FORMAAT!