Interactieobservatie

Door middel van een interactieobservatie krijgen we inzicht in de wijze waarop ouder(s)/opvoeder(s) en kind(eren) met elkaar omgaan. De interactieobservatie vindt plaats in een spelkamer. Aan de hand van opdrachten en taken wordt gekeken naar onder meer de kwaliteit van de communicatie en de mate van controle en ondersteuning in de interactie tussen ouder(s)/opvoeder(s) en kind(eren).

Binnen gesloten jeugdinrichtingen verrichten we geen interactieobservaties.