Beoordeling machtiging gesloten jeugdzorg

Bij een dergelijke toetsing stellen we de aard en de ernst van de problematiek niet zelf vast, maar beoordelen we of de in de verklaring voorgestelde vorm van jeugdzorg gezien de ernst van de problematiek inderdaad noodzakelijk is.

Een face-to-face contact met de jongere en dossieranalyse maakt altijd deel uit van het onderzoek (zie voor benodigde dossierinformatie deze link). Daarnaast wordt meestal telefonisch contact opgenomen met de ouders,  met de betrokken medewerker van Bureau Jeugdzorg  en –in geval van uithuisplaatsing-  met de behandelcoördinator van de opnemende instelling.