Second opinion, contra-expertise, hoger beroep

Een second opinion (tweede oordeel op basis van dezelfde onderzoeksgegevens) of contra-expertise (een nieuw tegen-onderzoek) kan nodig zijn, voor de rechtbank om een beslissing beter te kunnen onderbouwen, om twijfel weg te nemen, soms om vastgelopen samenwerkingsrelaties tussen cliënt en instelling te doorbreken of omdat de casus erg complex is.

In dit soort zaken brengen wij een advies uit dat leidend kan zijn voor het vervolgtraject.