Tijdsduur en locatie

Tijdsduur

Voor de afronding van de diagnostiek wordt geen vaste tijd berekend, omdat elke situatie uniek is.

We streven naar afronding binnen één tot maximaal vier maanden, vanaf de start van het onderzoek.

Een onderzoek ter beoordeling van een plaatsing in de gesloten jeugdzorg is doorgaans binnen 10 werkdagen afgerond, maar kan zo nodig ook sneller afgerond worden, zoals in geval van spoedmachtigingen (24-uurs machtigingen). Zowel binnen als buiten kantooruren zijn wij hiervoor beschikbaar.

Locatie onderzoek

De onderzoeken vinden meestal plaats op een locatie (bijvoorbeeld het kantoor van Bureau Jeugdzorg) in de buurt van de cliënt. Bij personen die in een gesloten instelling verblijven, wordt het (persoonlijkheids)onderzoek afgenomen in de betreffende instelling.