Persoonlijkheidsonderzoek volwassenen

Als er vragen zijn over cognitieve factoren en persoonlijkheidsfactoren bij ouders die van invloed  zijn op hun opvoedkundige en affectieve kwaliteiten kan bij hen intelligentie- en persoonlijkheidsonderzoek worden verricht. Testonderzoek, interviews en vragenlijsten kunnen onderdeel uitmaken van zo’n onderzoek. Informanten worden ook benaderd, indien mogelijk en wenselijk.