Wie kan het onderzoek aanvragen?

Onderzoek kan aangevraagd worden door:

  • Gemeenten, instellingen voor (gezins-)voogdij, Raad voor de Kinderbescherming ten behoeve van onafhankelijk extern onderzoek onder andere inzake toewijzing na echtscheiding, omgangsregelingen, ontwikkelingsbedreigingen, begeleidingen en behandelingen, uithuisplaatsingen dan wel thuisplaatsingen.
  • Gemeenten of (residentiële) instellingen in het kader van behandel/zorgdiagnostiek
  • Kinderrechter in een civielrechtelijk kader ten behoeve van expertise of contra-expertise teneinde licht te werpen in bijvoorbeeld een zaak van ondertoezichtstelling.
  • Het openbaar ministerie of de rechter-commissaris ten behoeve van voorlichtingsrapportage in een strafzaak tegen een jeugdige verdachte.

U kunt ons als aspirant opdrachtgever rechtstreeks benaderen voor consultatie en overleg. Familierechtelijk onderzoek in een gedwongen kader (beslissingsdiagnostiek) komt echter altijd tot stand na bemiddeling van het NIFP; dit met het oog op de kwaliteitstoetsing door het NIFP. Het is dus de bedoeling dat u (desgewenst na overleg met ons vooraf) het onderzoek aanmeldt bij het NIFP. U kunt uw eventuele voorkeur voor onderzoek door Formaat bij aanmelding aangeven. Meestal echter is de lengte van de wachtlijst van de psychologen (het NIFP heeft hier inzicht in) leidraad bij de keuze wie het onderzoek gaat verrichten. Na de officiële aanmelding bij het NIFP kan er een offerte gemaakt worden. Pas als de offerte is geaccordeerd, zetten we de aanvraag definitief op de wachtlijst.

N.B. Particulieren kunnen geen beslissingsdiagnostiek aanvragen.