Wie kan het onderzoek aanvragen?

Onderzoek kan aangevraagd worden door:

  • Gemeenten, instellingen voor (gezins-)voogdij, Raad voor de Kinderbescherming ten behoeve van onafhankelijk extern onderzoek onder andere inzake toewijzing na echtscheiding, omgangsregelingen, ontwikkelingsbedreigingen, begeleidingen en behandelingen, uithuisplaatsingen dan wel thuisplaatsingen.
  • Gemeenten of (residentiĆ«le) instellingen in het kader van behandel/zorgdiagnostiek
  • Kinderrechter in een civielrechtelijk kader ten behoeve van expertise of contra-expertise teneinde licht te werpen in bijvoorbeeld een zaak van ondertoezichtstelling.
  • Het openbaar ministerie of de rechter-commissaris ten behoeve van voorlichtingsrapportage in een strafzaak tegen een jeugdige verdachte.

Vaak komt een onderzoeksaanvraag vanuit forensisch kader (beslissingsdiagnostiek) tot stand na bemiddeling van het NIFP.

U kunt ons als opdrachtgever rechtstreeks benaderen voor consultatie en overleg over vraagstelling en offerte. Na het bereiken van overeenstemming zien wij een aanvraag bij voorkeur tegemoet via bemiddeling van het NIFP, met het oog op de kwaliteitstoetsing waarvoor het NIFP garant staat.

Klik hier voor het schriftelijke aanmeldformulier.

N.B. Particulieren kunnen geen beslissingsdiagnostiek aanvragen.