Onderzoek ouderschap en gezin

Een ouderschaps- en gezinsonderzoek is bedoeld om zicht te krijgen op de opvoedingstijl van de ouder(s)/opvoeder(s), de mogelijkheden van de ouder(s)/opvoeder(s) op pedagogisch en affectief gebied, de gezinsstructuur, (dis)functionele gezinsrelatiepatronen en beleving van de gezinsrelaties door de verschillende gezinsleden.
Voor het onderzoek maken we gebruik van gegevens uit ouder- en kindinterviews, vragenlijsten en bij kinderen ook uit ander testonderzoek. Ook een interactieobservatie en informatie van huisarts of hulpverleners kunnen deel uit maken van het onderzoek.