Psychologisch onderzoek

Door middel van een psychologisch onderzoek krijgen we zicht op de achtergrond, ontwikkeling en persoonlijkheid van het kind / de jongere.
Afhankelijk van de leeftijd van de jeugdige gebruiken we hiervoor vragenlijsten, (spel)observaties, tests en kind- en ouderinterviews. Ook spreken wij met de leerkracht en eventuele behandelaars of begeleiders.